• Creare dosar nou

Înregistrați un dosar nou pe rolul instanței de judecată, depunând acțiunea introductivă și achitând fără comision, acum sau ulterior, taxa judiciară de timbru. Pentru formularea unei căi de atac, folosiți Declarare cale de atac într-un dosar.

  • Plată taxă judiciară de timbru într-un dosar existent

Plătiți online cu cardul bancar, fără comision, taxa judiciară de timbru stabilită de instanță sau calculată de dvs. într-un dosar deja existent pe rolul instanței. Dovada de plată va fi trimisă automat instanței pentru atașare la dosar.

  • Declarare cale de atac într-un dosar

Formulați o cale de atac (apel, recurs, contestație, contestație în anulare, revizuire ș.a.) într-un dosar existent și achitați, fără comision, acum sau mai târziu, taxa de timbru aferentă.

  • Depunere alte documente într-un dosar existent

Depuneți orice fel de acte sau documente, semnate olograf și scanate ori semnate în formă electronică, într-un dosar deja existent pe rolul instanței de judecată.

  • Eliberare certificat de grefă

Obțineți un certificat de grefă din care reies informații privind numărul dosarului, data înregistrării lui, numele părților și alte date dorite.

  • Eliberare copie legalizată hotărâre

Obțineți copii legalizate ale unei hotărâri judecătorești dintr-un dosar aflat pe rolul instanței de judecată.