Tip Persoană :
Sunt scutit de plata taxelor judiciare de timbru conform normelor legale în vigoare :
Am plătit deja taxa judiciară de timbru sau doresc să o plătesc mai târziu, după ce va fi calculată de instanța de judecată și după ce voi fi încunoștințat asupra cuantumului ei și a termenului maxim de plată :
Sunt altă persoană decât cea care declară calea de atac, am împuternicire să depun calea de atac în numele persoanei respective și voi face acum plata taxei judiciare de timbru :
Confirm realitatea informațiilor expuse mai sus și solicit serviciul de mai sus din partea instanței de judecată : *