Tip Persoană :
Sunt scutit de plata taxelor judiciare de timbru conform normelor legale în vigoare :
Am plătit deja taxa judiciară de timbru sau doresc să o plătesc mai târziu, după ce va fi calculată de instanța de judecată și după ce voi fi încunoștințat asupra cuantumului ei și a termenului maxim de plată :
Am ales să fac plata taxei judiciare de timbru acum, însă sunt altă persoană decât cea care înregistrează dosarul (precizez că am împuternicire să depun acțiunea în numele persoanei respective) :
Confirm realitatea informațiilor expuse mai sus și solicit serviciul de mai sus din partea instanței de judecată : *